Ungdomsidrottsledarstipendiet

 • Ungdomsidrottsledarstipendiet

  Stiftelsen delar ut stipendium till en person eller ett kollektiv av personer som visat mycket goda resultat som ungdoms- eller paraidrottsledare och som har potential att utvecklas vidare.

  Stipendiet ska användas för vidareutbildning inom eller utom Sverige.

  Stipendiebeloppet uppgår till högst 100 000 kronor vid varje tillfälle och beloppet kan tilldelas en person eller ett kollektiv av personer inom samma verksamhet.

  Nominering av kandidater kan göras under tiden september – december varje år. De nominerade kandidaterna bedöms av en kommitté under tiden januari – mars varje år. Beslut om tilldelning sker normalt i april.

  Ytterligare information om stipendiet och om nomineringsförfarandet lämnas av Bo Hjalmarsson.

  E-mail: kontakt@perskarmansstiftelse.se

  Telefon: 0709-252575

  Female trainer coaching her volleyball team