Ansökan




(Om bidrag erhållits tidigare, ange när.)
(Juridiska personer, dvs bolag, föreningar, stiftelser e.d., bör ange associationsrättslig form, om skattskyldighet föreligger och om verksamheten drivs i vinstsyfte.)
Bilagor (endast för juridiska personer). Följande bilagor ska bifogas: Registreringsbevis, stadgar, senast fastställda årsredovisning, senast fastställda skattebesked.