Om stiftelsen

  • Om stiftelsen

     

    Stiftelsen bildades år 2000. Stiftelsens ändamål formulerades utifrån då gällande lagstiftning. I senare tillkommen lagstiftning uttrycks motsvarande ändamål på något annorlunda sätt. Ändringarna påverkar dock inte stiftelsens verksamhet.

    Läs mer om stiftelsens historik, organisation m.m. genom att klicka på länkarna under bilden.

    Man in blue shirt writing a document