Ungdoms- eller paraidrottsledarstipendiet

 • Ungdoms- eller paraidrottsledarstipendiet

  Stiftelsen delar ut stipendium till en person eller ett kollektiv av personer som visat framstående resultat som ungdoms- eller paraidrottsledare och som har potential att utvecklas som ungdoms- eller paraidrottsledare på en högre utbildningsnivå än idag.

  Stipendiet ska användas för vidareutbildning inom eller utom Sverige.

  Stipendiebeloppet uppgår till 100 000 kronor vid varje tillfälle. Beloppet kan ges till en person eller fördelas mellan flera personer eller - i förekommande fall - ett kollektiv av personer enligt stipendiekommitténs diskretionära val.

  Nominering av kandidater kan göras under tiden oktober – 31 januari 2024. Nominering till stipendiet kan göras av stipendiekandidaten själv, av förening i vilken stipendiekandidaten verkar eller av specialidrottsförbund som stipendiekandidaten sorterar under. Nominerad kandidat ska vara svensk medborgare och myndig. De nominerade kandidaterna bedöms av en kommitté under tiden februari – mars varje år. Beslut om tilldelning sker normalt i april.

  Ytterligare information om stipendiet och om nomineringsförfarandet lämnas av Bo Hjalmarsson.

  E-mail: kontakt@perskarmansstiftelse.se

  Telefon: 0709-252575

   

  Klicka på Nomineringsblanket-2023 för att ladda ned pdf av 2023 nomineringsblankett.

  Female trainer coaching her volleyball team

   

   

Ungdoms- eller paraidrottsledarstipendiet