Stiftelsens ändamål är att:

  • Hjälpa behövande,
  • stödja barn och ungdomars utveckling,
  • bidra till utbildning av ungdoms- och idrottslärare, och
  • främja vetenskaplig forskning.

 

Stiftelsen kan ge bidrag till personer och organisationer för sådan verksamhet som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen delar också ut ett stipendium till ungdomsidrottsledare.

Läs mer