Frågor och svar

Frågor & Svar

Här presenteras svar på vanliga frågor som kommer till stiftelsen. Klicka på plustecknet för att se svaret.

Frågor

Frågor och svar
Nej det behöver man inte vara, men det måste finnas en anknytning till Sverige.
Nej, forskningsprojektet måste vara forskning efter akademisk examen på masternivå.
Ja i princip, men då måste du ange två referenser.
Till svenskt bankkonto, plusgiro eller bankgiro.
Nej, stiftelsen behandlar bidragsansökningar fortlöpande och beslut fattas vid fyra tillfällen om året. Ungdomsidrottsledarstipendiet har dock en nomineringstid, den löper mellan september - december varje år.
Handläggningstiden för en ansökan varierar. En ansökan måste dock göras i god tid innan den aktuella aktiviteten eller arrangemanget man söker bidrag till ska genomföras. Styrelsen beslutar om bidrag fyra gånger per år, vanligtvis i februari, maj, augusti och november, och bidrag ges inte till aktiviteter eller arrangemang som genomförts vid beslutstillfället.