Ändamål och ansökan

  • Ändamål och ansökan

    Ändamål och ansökan

    Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, att utöva hjälpverksamhet bland behövande, att lämna understöd för beredning av undervisning eller utbildning, i första hand till ungdoms- och idrottslärare samt att främja vetenskaplig forskning, främst inom områdena teknik och medicin. Ändamålen är allmännyttiga. Innan bidrag lämnas görs en kontroll av mottagaren och den verksamhet ansökan avser. Det sker även en kontroll i efterhand för att säkerställa att bidragen används på ett korrekt sätt.