Verksamheten

Verksamheten

Stiftelsen bildades av Per Skårman den 16 november 2000. Stiftelsen är s.k. inskränkt skattskyldig vilket innebär bl.a. att den ska främja ett eller flera allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att utöva hjälpverksamhet bland behövande, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, i första hand av ungdoms- och idrottslärare, samt att främja vetenskaplig forskning, främst inom områdena teknik och medicin.

Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela ut stipendier eller andra anslag till enskilda personer, forskargrupper, institutioner, föreningar eller andra juridiska personer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen har också rätt att genom andra åtgärder än de nu nämnda förverkliga stiftelsens ändamål.

stipendie

För ytterligare information om ändamålen och om hur man ansöker om bidrag m.m., se under Ändamål och ansökan.

Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.