Historik

Perskarmen

Historien om Per Skårmans Stiftelse

Per Skårman bildade Per Skårmans Stiftelse år 2000. Han hade då genom arv efter sina föräldrar förvärvat tillgångar i form av hyresfastigheter, skog och aktier.

Per hade ingen egen familj. Han var därför angelägen om att bilda stiftelsen för att på det sättet säkerställa att hans förmögenhet kom till allmän nytta genom en stiftelse i hans eget namn.

Per hade ett stort intresse för idrott, speciellt tyngdlyftning, kulstötning och brottning. Han hade ett gott bollsinne och var mycket duktig i golf och bordtennis. Han var också empatisk och visade stort intresse för människor i utsatt ställning. Dessa personlighetsdrag kommer till uttryck i de ändamål som sattes upp för stiftelsen.

Per avled år 2012, endast 57 år gammal.

Pers tillgångar förvaltades inledningsvis genom hans bolag, Rosebo Förvaltnings AB. Vid Pers död övergick ägandet av aktierna i bolaget till dödsboet efter Per. Bolagets tillgångar bestod då av bostadsfastigheter, skog, börsnoterade värdepapper och likvida medel. Huvuddelen av tillgångarna tillföll Per Skårmans stiftelse.

Stiftelsens förmögenhet uppgår idag till ca 250 miljoner kronor. Direktavkastningen används för att uppfylla ändamålen.